"The best way to predict the future is to invent it"

icon
icon

תחנת קשר UHF/VHF/HF בפריסה מהירה

לאור האתגרים והמגבלות העומדים בפנינו כיום, הלקוח (חברה, ארגון וכו') מעוניין בהקמת תחנה מהירה, פשוטה ולא מסורבלת הנותנת מענה של קשר רציף וטוב לכל מרחק.

 

הנ"ל מתעצם כאשר לוקחים בחשבון מצב בו כל מדיה תקשורתית מוכרת לא מגיבה בשל סיבות מגוונות (קריסת קווים בשל עומס, פגיעה פיזית בקו תקשורת, רעידת אדמה וכדומה).

 

במקרים קיצוניים כאלו, כוחות הצלה למינהן (ולא רק הן) לא יכולות להרשות לעצמן להיות "מנותקים" וללא קשר .

 

הפתרון – שימוש בתקשורת סימפלקס בתווך ה UHF/VHF/HF.

 

חברת "ארומיד" מספקת מגוון פתרונות מצוינים ומקצועיים לנושא.

 

במקרים בהן מדובר על אזורים מצומצמים יחסית (טווח של כ- 5 ק"מ), מדובר על שימוש במכשירי קשר נישאים מהטובים ביותר הקיימים בשוק ובמגוון ווריאציות, אותם משווקת "ארומיד" – מכשירי קשר הפועלים בתחום ה – UHF וה – VHF.

 

תחום ה HF:
למקרים בהם צריך לתת מענה לנקודות רחוקות יותר (בעת רעידת אדמה, סביר להניח שהקשר הקונבנציונלי בין חבלי ארץ מרוחקים זה מזה ינותק), חברת "ארומיד" מציעה תחנות בסיס (חמל"ים קטנים) בפריסה מהירה. התחנות לא חייבות להיות מאויישות וניתן למקם אותן במכולה, מבנה יביל, קרוון וכדומה, ונוסף על כך התחנה אינה תלויה ברשת החשמל .

בשתי הצורות ניתן להגיע לתוצאה שתבטיח המשכיות קשר, שליטה ובקרה על הכוחות הפועלים בשטח, כמו בקרה ושליטה על נקודות מרוחקות .
בשתי הצורות נקבל פתרון לכל תרחיש, קיצוני ככל שיהיה.

*נכתב ע"י: טויטו נסים, אחראי תחום וחיזוי HF בחברת ארומיד.

 

quick_com_station_HF

קידום אתרים בגוגל בניית אתרים
השארת הודעה מהירה